Krajobraz miejski

Krajobraz miejski to obszar geograficzny, który obejmuje zbudowane środowisko skupiające się na działalności ludzkiej, takie […]

Czytaj dalej

Krajobrazy naturalne

Krajobrazy naturalne to obszary geograficzne, które kształtują się głównie pod wpływem naturalnych procesów geologicznych, klimatycznych, […]

Czytaj dalej

Krajobrazy

Krajobraz to szerokie pojęcie, które odnosi się do ogólnego widoku, charakterystyki lub układu cech przyrodniczych, […]

Czytaj dalej