Krajobrazy naturalne to obszary geograficzne, które kształtują się głównie pod wpływem naturalnych procesów geologicznych, klimatycznych, hydrologicznych i biologicznych. Obejmują one różnorodne środowiska, od malowniczych gór po płaskie równiny, od wilgotnych lasów po suche pustynie. Jak myślisz, jakie są krajobrazy naturalne w Polsce?