Start > O programie

O programie

Działamy dziś, z myślą o jutrze!

Przyszłość naszej planety, a więc i nasza oraz kolejnych pokoleń zależy od codziennych działań każdego z nas. Zmiany klimatu pokazują, że nie możemy dłużej zwlekać z wprowadzaniem w życie ekologicznych wzorców zachowań oraz z budowaniem dobrych nawyków, wpływających na poprawę stanu zarówno otoczenia, w którym żyjemy na co dzień, ak i środowiska w ujęciu globalnym. Kiedy więc zacząć edukację w zakresie prawidłowych postaw? Jak najwcześniej, a najlepiej już dziś!

Myślimy lokalnie, działamy globalnie

Program edukacyjny „Piątka dla Natury” został zainaugurowany w 2020 roku. Zrealizowaliśmy wówczas pilotażową edycję regionalną,
skierowaną do szkół podstawowych w dwóch powiatach – olkuskim (woj. małopolskie) i zawierciańskim (woj. śląskie). W ten sposób chcieliśmy podkreślić, jak ważne jest dla nas działanie na szczeblu lokalnym. Wierzymy, że inicjatywy podejmowane w najbliższym otoczeniu prowadzą do realnej zmiany w skali makro.

Regionalna edycja programu edukacyjnego „Piątka dla Natury” spotkała się z tak pozytywnym odbiorem, zarówno wśród nauczycieli, jak i dzieci, a także ich rodziców, że od roku szkolnego 2021/22 do udziału w programie oraz do wspólnych działań na rzecz środowiska zaprosiliśmy
wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola w całej Polsce.

Cel programu edukacyjnego

Celem programu „Piątka dla Natury” jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach, aktywizowanie uczniów, przedszkolaków oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia.

 

Dzięki temu dzieci nauczą się, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często, może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę, a także pomóc placówkom edukacyjnym stawać się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Obszary działania programu "Piątka dla Natury"

Zarówno regionalna edycja pilotażowa, jak i pierwsza ogólnopolska edycja programu dla szkół podstawowych „Piątka dla Natury” nawiązywały tematycznie do pięciu obszarów strategii zrównoważonego rozwoju. Są to:

W drugiej edycji programu postanowiliśmy pogłębić temat oszczędzania wody, rozszerzając go również o inne media, a także mądre wykorzystanie zasobów naturalnych, np. poprzez odnawialne źródła energii, jak również temat ograniczania wytwarzania odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste oraz nadawanie starym, zużytym przedmiotom drugiego życia.

Te obszary tematyczne odpowiadają nie tylko na współczesne wyzwania środowiskowe, ale także bieżące problemy społeczno-gospodarcze. Są one również odpowiedzią na zapotrzebowanie dyrektorów i nauczycieli, dążących do tego, aby szkoła była miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Materiały edukacyjne do eko lekcji

Na opiekunów oraz nauczycieli, którzy założą konto na stronie programu edukacyjnego „Piątka dla Natury”, czekają w pełni zgodne z podstawą programową scenariusze lekcji, związane tematycznie z oszczędzaniem mediów oraz mądrym wykorzystywaniem dostępnych zasobów naturalnych, a także z ograniczeniem wytwarzania odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste i nadawanie starym, zużytym przedmiotom nowego życia,

Dodatkowo zarejestrowani nauczyciele i opiekunowie, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach programu, lub nie zdążyli zrealizować ze swoimi podopiecznymi wszystkich scenariuszy eko lekcji, będą mieli dostęp także i do nich

Scenariusze eko lekcji zawierają gotowe pomysły na to, jak w interesujący dla dzieci sposób przybliżyć im wybrane zagadnienia związane z ochroną środowiska. W tym roku, oprócz teorii, postawiliśmy także na bardzo ciekawą część praktyczną, która nie tylko pomoże dzieciom lepiej przyswoić materiał, ale także zapewni im mnóstwo zabawy i pobudzi ich kreatywność.

Scenariusze eko lekcji dostępne są w zakładce „Materiały”. Jeśli chcesz mieć do nich dostęp, zarejestruj się w programie już dziś.