Start > FAQ

FAQ

Kto finansuje program „Velvet. Piątka dla Natury”?

Program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury” finansuje firma Velvet CARE Sp. z. o.o., która jest również jego Opiekunem.

Czego dotyczy program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury”?

Program stanowi uzupełnienie dotychczas podejmowanych przez Velvet CARE działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, idealnie wpisując się w strategię zrównoważonego rozwoju firmy „Eco Agenda 2025”. W pierwszej ogólnopolskiej edycji programu tematyka eko lekcji nawiązywała do obszarów działania Velvet CARE w zakresie ochrony środowiska, przedstawionych na znaku „Save Nature”, znajdującego się na opakowaniach produktów marki Velvet. W tegorocznej edycji pogłębiamy temat oszczędzania wody, rozszerzając go również o inne media, a także mądre wykorzystanie zasobów naturalnych, np. poprzez odnawialne źródła energii, jak również temat ograniczania wytwarzania odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste oraz nadawanie starym, zużytym przedmiotom drugiego życia. Te obszary tematyczne odpowiadają nie tylko na współczesne wyzwania środowiskowe, ale także bieżące problemy społeczno-gospodarcze. Są one także odpowiedzią na zapotrzebowanie dyrektorów i nauczycieli, dążących do tego, aby szkoła była miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.
Cały program skierowany jest do nauczycieli, przedszkolaków i uczniów klas I-III. Obejmuje w pełni zgodne z podstawą programową scenariusze lekcji z zakresu ekologii, opracowane przez doświadczonego metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W ten sposób program „Velvet. Piątka dla Natury” wspiera edukację ekologiczną i aktywizuje dzieci oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Pomaga także szkole stawać się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Jakie są cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury”?

Celem programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest wspieranie edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych,  aktywizowanie dzieci oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, co zaprocentuje w przyszłości, dobrymi nawykami, a także pomoże szkole stać się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Kto może wziąć udział w programie „Velvet. Piątka dla Natury”?

Program „Velvet. Piątka dla Natury” skierowany jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej, a tym samym do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce.
Dlaczego program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury” jest dedykowany przedszkolom i szkołom podstawowym?
Ponieważ wierzymy, że edukację w zakresie ekologii warto rozpocząć na samym początku kształcenia. Im wcześniej dzieci poznają zagadnienia związane z ochroną środowiska, tym większa szansa, że wykształcą się u nich nawyki, które będą działały na korzyść naszej planety.

Co oferuje program i jakie są korzyści z rejestracji?

W ramach programu powstały atrakcyjne, w pełni zgodne z podstawą programową edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej scenariusze eko lekcji. Po założeniu konta na stronie www.piatkadlanatury.edu.pl nauczyciel zyskuje do nich całkowicie bezpłatny dostęp

Czym są scenariusze lekcji i gdzie mogę je znaleźć?

Scenariusze to kompletne propozycje lekcji dotyczących różnych obszarów ochrony środowiska. W pierwszej ogólnopolskiej edycji programu „Velvet. Piątka dla Natury” nawiązywały one tematycznie do pięciu obszarów strategii zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”, realizowanej przez Velvet CARE i symbolizowanej przez znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach wyrobów Velvet. Są to: troska o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcja zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W tegorocznej edycji pogłębiliśmy temat oszczędzania wody, rozszerzając go również o inne media, a także mądre wykorzystanie zasobów naturalnych, np. poprzez odnawialne źródła energii, jak również temat ograniczania wytwarzania odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste oraz nadawanie starym, zużytym przedmiotom drugiego życia.
Materiały edukacyjne przygotował doświadczony metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Scenariusze eko lekcji zawierają gotowe pomysły na to, jak w interesujący dla dzieci sposób przybliżyć im wybrane zagadnienia związane z ochroną środowiska. W tym roku, oprócz teorii, postawiliśmy także na bardzo ciekawą część praktyczną, która nie tylko pomoże dzieciom lepiej przyswoić materiał, ale także zapewni im mnóstwo zabawy i pobudzi ich kreatywność.

Aktualne scenariusze, jak i te z poprzedniej edycji programu dostępne są dla użytkowników zarejestrowanych na stronie www.piatkadlanatury.edu.pl i są całkowicie bezpłatne. Można je znaleźć w zakładce „Materiały”.