Krajobraz to szerokie pojęcie, które odnosi się do ogólnego widoku, charakterystyki lub układu cech przyrodniczych, kulturowych i ludzkich danego obszaru. Może to obejmować elementy przyrodnicze, takie jak góry, rzeki, lasy, jeziora, ale także elementy stworzone przez człowieka, takie jak miasta, pola uprawne, drogi i budynki. Krajobrazy to nasz przewodni temat w grudniu. Dołącz do nas i korzystaj z materiałów edukacyjnych.