Krajobraz miejski to obszar geograficzny, który obejmuje zbudowane środowisko skupiające się na działalności ludzkiej, takie jak miasta, miasteczka i inne obszary miejskie. Jest to obszar, w którym występują zabudowania, infrastruktura, przestrzeń publiczna, tereny przemysłowe, a także zieleń miejska, placówki edukacyjne, handlowe, kulturalne i inne instytucje. Krajobraz miejski charakteryzuje się zazwyczaj gęstą siecią ulic i budynków, różnorodnymi funkcjami oraz intensywną aktywnością społeczną i ekonomiczną.

Elementy krajobrazu miejskiego obejmują:

  1. Budynki: Wysokie budynki mieszkalne, biurowce, obiekty użyteczności publicznej, sklepy, centra handlowe, szkoły, szpitale, itp.
  2. Infrastruktura: Drogi, mosty, tunele, tory kolejowe, przystanki autobusowe, lotniska, systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, linie energetyczne, itp.
  3. Przestrzeń publiczna: Place, parki, aleje, chodniki, deptaki, place zabaw, place rekreacyjne, a także inne obszary dostępne dla społeczeństwa.
  4. Zieleń miejska: Parki, skwery, drzewa wzdłuż ulic, ogrody miejskie, które są ważne dla poprawy jakości życia w środowisku miejskim.
  5. Media: Systemy dostarczania energii elektrycznej, gaz, wodę, kanalizację, a także infrastruktura telekomunikacyjna.
  6. Baza transportowa: Systemy komunikacji publicznej, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, itp.
  7. Miejsca kultury i rozrywki: Teatry, kina, muzea, galerie sztuki, stadiony, kluby nocne, restauracje, kawiarnie, itp.
  8. Dziedzictwo architektoniczne: Zabytki, charakterystyczne budynki, historyczne miejsca, które stanowią często istotny element krajobrazu miejskiego.