Zmiany klimatu mają ogromny wpływ na nasze środowisko i dotykają każdego aspektu życia na Ziemi. Oto kilka kluczowych skutków, które już obserwujemy:

  1. Topnienie lodowców: Zmniejszająca się masa lodu prowadzi do podnoszenia się poziomu mórz, co zagraża wybrzeżom i wyspom.
  2. Ekstremalne zjawiska pogodowe: Zmiany klimatu powodują częstsze i bardziej intensywne huragany, susze i powodzie.
  3. Zmiany w ekosystemach: Wiele gatunków roślin i zwierząt walczy o przetrwanie, ponieważ ich naturalne siedliska ulegają zmianom lub zanikają.
  4. Wpływ na rolnictwo: Niestabilne warunki pogodowe wpływają na plony, co zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie.

Działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do nowych warunków są kluczowe dla ochrony naszego środowiska i przyszłości naszej planety.