Bioróżnorodność to niezwykłe bogactwo życia na Ziemi – to różnorodność gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów, a także ekosystemów, w których żyją. Dzięki bioróżnorodności nasza planeta jest pełna życia i piękna.Bioróżnorodność odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej. Każdy gatunek, bez względu na to, jak mały czy niepozorny, pełni ważną funkcję w ekosystemie. Zdrowa bioróżnorodność wspiera produktywność rolną, zapewnia czyste powietrze i wodę oraz chroni nas przed skutkami zmian klimatycznych.Dbajmy o bioróżnorodność, chroniąc naturalne siedliska, ograniczając zanieczyszczenia i wspierając działania na rzecz ochrony przyrody.