Zmiany klimatu to procesy, które polegają na długotrwałych i systematycznych zmianach w warunkach atmosferycznych na Ziemi. Niestety, obecnie obserwujemy coraz większą liczbę ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, powodzie, huragany czy upały, co jest wynikiem globalnego ocieplenia.

Na zmiany klimatu wpływają głównie działalność człowieka, w tym emisja gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia powietrza oraz degradacja środowiska naturalnego. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do wzrostu temperatury na Ziemi.

Aby zapobiec dalszym negatywnym skutkom zmian klimatu, konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ochronę lasów i siedlisk naturalnych oraz promowanie zrównoważonych praktyk konsumenckich. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę, dlatego warto dbać o nią i podejmować świadome decyzje, które pomogą w ograniczeniu zmian klimatu!