Stany skupienia to różne formy, w jakich substancje mogą występować, zależnie od warunków temperatury i ciśnienia. Istnieją trzy podstawowe stany skupienia: stały, ciekły i gazowy.

Woda może występować we wszystkich trzech stanach skupienia:

  1. Stały stan skupienia: Woda występuje w stanie stałym jako lód, gdy temperatura spada poniżej zera stopni Celsjusza. Lód jest twardy i ma stałą objętość.
  2. Ciekły stan skupienia: Woda w stanie ciekłym występuje, gdy temperatura jest powyżej zera stopni Celsjusza, ale poniżej temperatury wrzenia. W tym stanie woda jest płynna i może swobodnie przepływać.
  3. Gazowy stan skupienia: Woda może również występować w stanie gazowym jako para wodna. Para wodna powstaje w wyniku parowania, kiedy woda zamienia się w parę przy odpowiednio wysokiej temperaturze.

Te trzy stany skupienia wody są zależne od temperatury i ciśnienia. Woda może przechodzić z jednego stanu skupienia do drugiego w procesie zwanym zmianą fazową, na przykład topnienie lodu (przejście z ciał stałego do ciekłego) lub sublimacja (przejście z ciał stałego do gazowego).