Dzień Ziemi, obchodzony corocznie 22 kwietnia, jest międzynarodowym świętem poświęconym promowaniu świadomości ekologicznej oraz troski o naszą planetę Ziemię. Pierwszy Dzień Ziemi został obchodzony w 1970 roku i od tego czasu stał się globalnym wydarzeniem, które angażuje miliony ludzi na całym świecie.

Celem Dnia Ziemi jest zwrócenie uwagi na problemy środowiskowe, takie jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza i wód, utrata bioróżnorodności, deforestacja i wiele innych. W dniu tym organizowane są różnorodne akcje i wydarzenia mające na celu promowanie proekologicznych działań, takie jak sadzenie drzew, sprzątanie terenów, edukacja ekologiczna, działania na rzecz ochrony przyrody czy zachęcanie do zrównoważonego stylu życia.

Dzień Ziemi przypomina nam, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan naszej planety i że możemy podejmować codzienne działania, aby chronić środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. To również okazja do refleksji nad tym, jakie działania możemy podjąć, aby przyczynić się do ochrony Ziemi i zachować jej piękno oraz zasoby dla przyszłych pokoleń.