Zasoby wodne to ogół naturalnych zasobów wody, które występują na Ziemi w różnych formach, takich jak wody powierzchniowe (np. rzeki, jeziora, stawy) oraz wody podziemne (np. akweny, które zasilają studnie i źródła). Zasoby te są kluczowe dla życia na Ziemi, ponieważ woda jest niezbędna do picia, irygacji roślin, produkcji żywności, przemysłu i wielu innych dziedzin ludzkiej działalności.

Zasoby wodne są również istotne dla funkcjonowania ekosystemów, ponieważ są miejscem życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt oraz wpływają na klimat i zrównoważenie ekologiczne. Zarządzanie zasobami wodnymi jest zatem ważnym aspektem polityki publicznej i planowania przestrzennego, aby zapewnić równowagę między korzyściami dla ludzi i zachowaniem ekosystemów wodnych.