Zero waste oznacza dążenie do minimalizowania ilości produkowanych odpadów poprzez zmniejszenie zużycia surowców, ponowne wykorzystanie materiałów, recykling i inne strategie, aby zminimalizować ilość odpadów trafiających na składowiska. Celem zero waste jest zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko poprzez ograniczenie produkcji odpadów do absolutnego minimum. Jest to filozofia życia i podejście do konsumpcji, które stawia na zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i ochronę planety dla przyszłych pokoleń.