Segregacja śmieci i recykling to dwa różne procesy związane z zarządzaniem odpadami, ale mogą ze sobą współgrać.

 1. Segregacja śmieci:
  • Polega na oddzielaniu różnych rodzajów odpadów na etapie ich powstawania lub zbierania.
  • Jest to ogólny proces, który obejmuje podział odpadów na kategorie, takie jak:
   • Odpady biodegradowalne (np. resztki jedzenia, liście, itp.),
   • Odpady niebezpieczne (np. baterie, chemikalia, leki),
   • Odpady opakowaniowe (np. plastik, szkło, papier),
   • Odpady zielone (np. trawa, gałęzie, liście).
  • Celem segregacji jest ułatwienie dalszego przetwarzania i uniknięcie kontaminacji odpadów.
 2. Recykling:
  • Recykling to proces przetwarzania odpadów, aby można było je wykorzystać ponownie do produkcji nowych produktów lub surowców.
  • Polega na przetwarzaniu zużytych materiałów (takich jak papier, szkło, metal, plastik) w celu ich odzyskania i wykorzystania do produkcji nowych produktów.
  • Recykling pozwala zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowiska, co przyczynia się do ochrony środowiska.

Różnica między segregacją śmieci a recyklingiem polega na tym, że segregacja to proces sortowania odpadów na różne kategorie, podczas gdy recykling to proces przetwarzania tych odpadów w celu ponownego wykorzystania ich jako surowce lub materiały do produkcji nowych produktów. Segregacja jest pierwszym krokiem w kierunku recyklingu, ponieważ umożliwia łatwiejsze i bardziej skuteczne przetwarzanie odpadów.