Zużyte baterie należy oddać do specjalnych punktów zbierania baterii lub do punktów recyklingu. Nie należy wyrzucać ich do zwykłego kosza na śmieci ani spalać. Poprawne utylizowanie baterii pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska i umożliwia odzyskanie cennych surowców.