Tak, zużyte baterie mogą być szkodliwe dla środowiska, zwłaszcza jeśli są niewłaściwie utylizowane lub recykling jest niedostateczny. Baterie zawierają różne substancje chemiczne, w tym metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć i lit, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, jeśli dostaną się do gleby, wody i powietrza.

Jeśli zużyte baterie są wyrzucane do zwykłego odpadu, mogą trafić na składowiska śmieci, gdzie ich substancje chemiczne mogą wyciekać do gleby i zanieczyszczać wody gruntowe. Ponadto, w przypadku spalania baterii, mogą uwalniać się toksyczne substancje do atmosfery, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i środowiskowych.

Dlatego ważne jest odpowiednie utylizowanie zużytych baterii poprzez recykling. Proces recyklingu baterii pozwala odzyskać cenne metale i substancje chemiczne, zmniejszając potrzebę wydobycia nowych surowców oraz minimalizując ryzyko zanieczyszczenia środowiska. Wiele krajów wprowadziło przepisy dotyczące recyklingu baterii, a istnieją także programy recyklingu organizowane przez producentów i organizacje zajmujące się ochroną środowiska.