Istnieje kilka metod przechowywania energii elektrycznej, z których niektóre są już szeroko stosowane, a inne znajdują się w fazie badań i rozwoju. Kilka popularnych metod przechowywania energii elektrycznej obejmuje:

  1. Akumulatory: Są one powszechnie stosowane w codziennych zastosowaniach, takich jak przechowywanie energii w samochodach elektrycznych oraz do zasilania urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe i laptopy.
  2. Magazyny energii: To instalacje, które gromadzą energię elektryczną w większej skali, zwykle w postaci akumulatorów lub innych technologii, takich jak superkondensatory. Magazyny energii mogą być wykorzystywane do zasilania sieci w okresach szczytowego zapotrzebowania lub do przechowywania energii ze źródeł odnawialnych, które są zmiennymi, takimi jak energia słoneczna i wiatrowa.
  3. Pompy wodne: W tej metodzie energia elektryczna jest używana do pompowania wody do zbiornika znajdującego się na wyższym poziomie. W momencie potrzeby, woda jest spuszczana z powrotem do niższego zbiornika, napędzając turbiny i generując energię elektryczną.
  4. Technologie cieplne: Istnieją również technologie, które wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania substancji, takich jak sól lub kamienie, a następnie wykorzystują to ciepło do generowania energii elektrycznej, gdy jest to potrzebne.
  5. Technologie kinetyczne: Przechowywanie energii kinetycznej to również kierunek badań, gdzie energię przekształca się w ruch obrotowy lub liniowy, aby później można było ją odzyskać i przekształcić ponownie w energię elektryczną.