Energia elektryczna jest wytwarzana głównie z różnych źródeł, w tym z elektrowni wodnych, termalnych (węgiel, gaz, ropa naftowa), jądrowych, wiatrowych i słonecznych. Może być także generowana ze źródeł odnawialnych, takich jak energia geotermalna i energia pływów morskich.

Temat energii elektrycznej jest przewodnim tematem naszych scenariuszy w miesiącu luty. Zachęcamy do pobrania materiałów edukacyjnych!