Plastik może szkodzić zdrowiu ludzkiemu na różne sposoby, zarówno poprzez substancje chemiczne używane w produkcji plastików, jak i przez mikroskopijne cząstki plastiku, które dostają się do środowiska, żywności i napojów.

  1. Zawartość substancji chemicznych: Podczas produkcji plastików, zwłaszcza tych z grupy ftalanów, bisfenoli, polichlorków winylu (PVC) i innych, mogą występować substancje chemiczne uznawane za potencjalnie toksyczne. Te substancje mogą przenikać do żywności, napojów i produktów codziennego użytku z plastiku, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
  2. Mikroplastiki w żywności: Plastik rozkłada się stopniowo na mikroplastiki, które potem mogą przenikać do żywności. Ludzie mogą spożywać mikroplastiki, jedząc zanieczyszczone jedzenie, a badania sugerują, że mikroplastiki mogą migrować z przewodu pokarmowego do krwiobiegu.
  3. Zanieczyszczenie wodne: Plastik trafia do wód powierzchniowych, a mikroplastiki są obecne w wodzie pitnej. Badania wykazały, że ludzie są narażeni na mikroplastiki poprzez spożywanie zanieczyszczonej wody i jedzenia.
  4. Możliwe skutki zdrowotne substancji chemicznych: Niektóre substancje chemiczne używane w produkcji plastików, takie jak bisfenol A (BPA) czy ftalany, zostały powiązane z różnymi problemami zdrowotnymi. Badania laboratoryjne na zwierzętach sugerują, że BPA może wpływać na układ hormonalny, co z kolei może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia hormonalne, problemy z rozrodczością i zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
  5. Potencjalne zagrożenie dla rozwoju dziecka: Narażenie na pewne substancje chemiczne zawarte w plastikach, zwłaszcza w okresie prenatalnym, może być związane z ryzykiem dla zdrowia dziecka, takim jak zaburzenia neurobehawioralne, obniżona masa urodzeniowa czy wpływ na rozwój układu nerwowego.