Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce. Założono ją 9 stycznia 1928 roku. stowarzyszenie ma charakterystyczne godło z żubrem.