Tematem przewodnim proponowanym na styczeń jest ograniczanie ilości wytarzanego i używanego plastiku. Jak zwykle przygotowaliśmy związane z tym scenariusze zajęć oraz materiały informacyjne.