W grudniowym konkursie zapraszamy do wspólnego utworzenia mapy Polski, zwierającej atrakcje turystyczne z Waszej okolicy.

Technika pracy plastycznej dowolna. Preferowane jest wykorzystanie zarysu województwa, w którym znajduje się Wasza placówka oświatowa. To pomoże nam „złożyć mapę Polski”.

Terminy nadsyłania prac – od 27 grudnia 2023 roku do 12 stycznia 2024 roku do g. 23.59.

Prace (lub linki do prac) wysyłajcie na adres: kontakt@piatkadlanatury.edu.pl

Nagrodami głównymi w Konkursie są zestawy gier planszowych dla każdej z 10 zwycięskich grup lub klas (każdy zwycięzca rozumiany jako cała grupa przedszkolna lub klasa otrzymuje jeden zestaw). W każdym zestawie znajdują się dwie gry edukacyjne: „Mali ekolodzy” i „Jestem eko”.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy (wersja elektroniczna).

Regulamin konkursu w pliku PDF >>>