Krajobraz kulturowy to obszar, który został ukształtowany przez interakcję między człowiekiem a środowiskiem naturalnym. Obejmuje on ślady działalności ludzkiej, takie jak budowle, drogi, pola uprawne, miejscowości, które tworzą charakterystyczną tkankę krajobrazową. Krajobraz kulturowy odzwierciedla historię, tradycje, zwyczaje i wartości społeczeństwa, które na przestrzeni czasu wpłynęły na daną przestrzeń.