Zrównoważone podróżowanie to podejście do podróżowania, które uwzględnia wpływ podróżnika na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu i maksymalizacji pozytywnych efektów.
Oto kilka kluczowych zasad zrównoważonego podróżowania:

 1. Odpowiedzialność Ekologiczna:
  • Wybieraj środki transportu o mniejszym wpływie na środowisko, takie jak pociągi czy samochody elektryczne.
  • Unikaj nadmiernego zużycia plastiku i produkuj jak najmniej odpadów.
  • Szanuj i chron zasoby naturalne, np. nie wchodząc na chronione obszary.
 2. Społeczna i Kulturowa Wrażliwość:
  • Szanuj miejscową kulturę, zwyczaje i tradycje.
  • Wspieraj lokalne społeczności