Źródła zanieczyszczenia powietrza to różne rzeczy, które sprawiają, że powietrze staje się brudne i szkodliwe. Należą do nich:

  1. Samochody i fabryki, które wydzielają szkodliwe substancje podczas spalania paliw.
  2. Dym i opary z palenia drewna i śmieci.
  3. Działalność rolnicza, która wypuszcza trujące gazy związane z hodowlą zwierząt.
  4. Naturalne zjawiska, takie jak wybuchy wulkanów.

Zanieczyszczenie powietrza jest szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska. Dlatego ważne jest, aby je ograniczać i dbać o czyste powietrze.