Najnowszy scenariusz zajęć już gotowy! Obieg tlenu w przyrodzie to proces, w którym tlen jest stale przemieszczany między różnymi elementami ekosystemu i organizmami, co jest kluczowe dla utrzymania życia na Ziemi.

Ten proces obejmuje kilka ważnych kroków:

  1. fotosynteza
  2. oddychanie
  3. rozkład martwych organizmów
  4. cykle biogeochemiczne.

Ostatecznie tlenu w przyrodzie nie przybywa ani nie ubywa znacząco. Jest on ciągle recyrkulowany w procesach biologicznych i chemicznych, utrzymując stabilny poziom tlenu w atmosferze, wodach i glebie, co jest niezbędne dla utrzymania życia na Ziemi.