Zapraszamy do udziału w pierwszym konkursie obecnej edycji programu „Velvet. Piątka dla Natury”.

Zadaniem uczestników (zgodnie z przewodnim tematem października) będzie stworzenie pracy plastycznej (w dowolnej technice) pokazującej drzewo i mieszkające lub chroniące się na nim zwierzęta.

Zasady konkursu:

  1. Tytuł : „Kto się chowa w drzewie?”
  1. Praca konkursowa: Zdjęcie pracy plastycznej (dowolna technika) przedstawiającej drzewo i zamieszkujące go zwierzęta.
  1. Liczba zwycięzców: 10
  1. Nagrody: Dla każdej zwycięskiej grupy lub klasy zestaw 2 gier planszowych
  1. Terminy: Prace nadsyłane w dniach 23-30.10. Ogłoszenie wyników nie później niż 13.11
  1. Regulamin: (pobierz plik PDF)
  2. Zgłoszenia:
  • opublikowanie pracy konkursowej na stronie internetowej placówki lub na profilu w mediach społecznościowych placówki i przesłanie adresu publikacji do Organizatora, na adres poczty elektronicznej: kontakt@piatkadlanatury.edu.pl
  • wysłanie pracy konkursowej do Organizatora, na adres poczty elektronicznej:  kontakt@piatkadlanatury.edu.pl