Konspekt zajęć sportowych pt. „Roboty”

 

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej:

 

Schematyczne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć:

 

Film: