Konspekt zajęć pt. „Mam czyste rączki”

 

Scenariusz zajęć w formie tekstowej:

Plakat:

Zadanie plastyczne:

KomiksyMisiaVelvetusia:

Film: