Konspekt zajęć sportowych pt. „Ogień”

 

Schematyczne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć:

 

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej:


 

 

Film z przykładami ćwiczeń: